Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
19 Aprilie
Postat de: Gusoeni

HOTARARI CONSILIUL LOCAL

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilo r din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Hotararile Consiliului Local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretar.


    Hotărâri consiliul local 2021

    Hotărâri consiliu local 2020 mandat nou

    Hotărâri consiliul local 2020

    Hotărâri consiliul local 2019

    Hotărâri consiliul local 2018

    Hotărâri consiliul 2017

    Hotărâri consiliul 2016 mandat nou

    Hotărâri consiliul 2016

    Hotărâri consiliul 2015Consiliul Local